Installatie

We installeren twee dingen: de ruby interpreter en een tekstverwerker.

Ruby interpreter

Windows

Ga naar http://rubyinstaller.org/downloads/.

Download Ruby 2.0.0 onder RubyInstallers. Vink de volgende opties aan voor het installeren:

  • Add Ruby executables to your PATH
  • Associate .rb and .rbw files with this Ruby installation

Open de command line en typ ruby -v. Hiermee vraag je om de versie. Als het goed is zie je nu:

ruby 2.0.0

Mac/Linux

Ruby is al geïnstalleerd. Open een terminal en typ ruby -v om de versie van Ruby op te vragen. Alles van 1.9.3 tot 2.2.2 is OK.

Tekstverwerker

We gebruiken Atom, een gratis tekstverwerker. Volg de instructies op de site om te installeren.