HOOFDSTUK 4: TIC TAC TOE

In dit hoofdstuk ga je boter, kaas en eieren aan de computer uitleggen.

Bestanden

Download tic_tac_toe.rb.

Informatie

Objecten

Om de wereld zo begrijpelijk mogelijk te vatten in code, gebruiken veel programmeertalen objecten (Objects). Ook Ruby. In onderstaand voorbeeld willen we boeken modelleren:

class Book
 def initialize(author, title, content)
  @author = author
  @title = title
  @content = content
 end
end

Een klasse (Class) is de blauwdruk van een object.

initialize is een speciale functie, die wordt uitgevoerd zodra er een object van klasse Book wordt aangemaakt. Je maakt een object door new aan te roepen:

book1 = Book.new("Lord of the Rings", "J. R. R. Tolkien", "Three Rings for the Elven-kings ...")
book2 = Book.new("Titaantjes", "Nescio", "Jongens waren we - maar aardige jongens. Al zeg ik 't zelf ...")

Elk boek heeft dezelfde structuur, die wordt bepaald door de klasse Book. Het is een container van de variabelen author, title en content. Variabelen die bij een object horen — instance variables — beginnen met een @.

Deze variabelen zijn afgeschermd van de code buiten de klasse:

book1.title # => NoMethodError: undefined method `title'

Als je bepaalde variabelen beschikbaar wilt maken, doe je dat met attr_accessor:

class Book
  attr_accessor :title, :author, :content

  def initialize(author, title, content)
    @author = author
    @title = title
    @content = content
  end
end

Nu kunnen we aan het boek vragen wat zijn titel is:

book1.title # => "Lord of the Rings"
book1.author # => "J. R. R. Tolkien"

En we kunnen attributen veranderen:

book2.title = "De uitvreter"
book2.content = "Behalve den man, die de Sarphatistraat ..."

book2.title # => "De uitvreter"

So far so good.

Stel dat we willen bijhouden waar we zijn gebleven met lezen. Bij elk nieuw boek dat we maken, zetten we de variable @current_page op 1. Dit gebeurt dus in initialize. We schrijven een functie flip_page:

class Book
  attr_accessor :title, :author, :content, :current_page

  def initialize(author, title, content)
    @author = author
    @title = title
    @content = content
    @current_page = 1
  end

  def flip_page
    @current_page = @current_page + 1
  end
end

Niet vergeten :current_page toe te voegen aan attr_accessor. Nu kunnen we dit doen:

book1.current_page # => 1
book1.flip_page
book1.current_page # => 2

Als we de woorden van een boek nodig hebben, dan definiëren we gewoon een functie words:

class Book
  attr_accessor :title, :author, :content, :current_page

  def initialize(author, title, content)
    @author = author
    @title = title
    @content = content
    @current_page = 1
  end

  def flip_page
    @current_page = @current_page + 1
  end

  def words
    @content.split(" ")
  end
end
book1.words # => ["Three", "rings", "for", ... ]

Wat is het voordeel van objecten? Zodra we de blauwdruk hebben gespecificeerd, kunnen we precies vragen aan het object wat we nodig hebben. Niets meer en niets minder. Dit geeft overzicht, en maakt software hergebruiken makkelijk.

Nu weten jullie wat hier gebeurt:

getallen = [1, 2, 3, 4, 5]
getallen.max # => 5

getallen is een object, van de klasse Array! max is een functie die in deze klasse staat gedefinieerd. Stiekem is alles in Ruby een object:

"Obama".reverse # => "amabO"

"Obama" is een object van klasse String, met een functie reverse.

Laat je niet overdonderen. Het kost de meeste mensen minstens een half jaar om aan objectgeörienteerd programmeren gewend te raken.

require en de standard library

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Voorbeeld: je wilt een datum omrekenen naar een weekdag. Daar heeft Ruby al iets op bedacht. Je “leent” het bestand date uit de standard library. Daar staan alle files die standaard bij de Ruby-taal geleverd worden. Dat gaat zo:

require "date"

date = Date.new(2014, 2, 3)
date.wday # => 2
date.tuesday? # => true

Nu kun je alle code uit date aanroepen, zonder te weten wat er precies in dat bestand staat. Op de pagina van date staat wat je er mee kunt doen. In Ruby hoef je bijna geen basisfunctionaliteit zelf te schrijven. Kijk dus eerst in de documentatie, zodat je geen onnodig werk doet.

Tic Tac Toe

Implementeer het spelletje boter kaas en eieren (zie hulpbestand).

(Extra) Tegen de computer

De ultieme uitdaging van deze cursus. Maak een klasse ComputerPlayer en zorg dat je tegen de computer kunt spelen!