Hoofdstuk 3: Cipher

Download hier een mogelijke oplossing.

Al duizenden jaren proberen mensen elkaar berichten te versturen die niet door anderen mogen worden gelezen.

Een van de oudste manieren zou door Julius Caesar zelf zijn gebruikt en is redelijk eenvoudig. Hij schoof elke letter in een bericht een vast aantal plaatsen door in het alfabet. Dus hij maakte bijvoorbeeld van een ‘a’ een ‘d’, van een ‘b’ een ‘e’ etc. Met deze methode gaan we in deze opdracht aan de slag. Zie ook: Caesar Cipher op wikipedia.

Informatie

base/_grid_settings.scss

Functies

Een functie is één van de belangrijkste wapens die een programmeur tot zijn beschikking heeft. Wat voorbeelden (test zoals altijd met irb):

# Een functie begint met def, en wordt niet direct uitgevoerd.
def f(x)
  return x + 1
end

f(4)  # => 5

def greet(naam)
  return "Hallo, #{naam}!"
end

greet("Bob")  # => "Hallo, Bob!"


# Meerdere variabelen.
def multiply(a, b)
  return a * b
end

multiply(5, 8) # => 40

Een functie geeft overzicht en scheelt behoorlijk wat typwerk. Stel dat je drie mensen wilt begroeten.

greet("Anna")
greet("Bert")
greet("Chloe")

Als je nu de groet wilt veranderen, hoef je alleen maar de functiedefinitie aan te passen (def ... end). Dan worden Anna, Bert en Chloe meteen op de juiste manier begroet.

Arrays

Binnen Ruby zijn er eigenlijk maar twee manieren om een collectie van gegevens op te slaan in een variabele. Je zult zien dat je aan deze twee typen genoeg zult hebben.

Een Array is een geordende collectie.

namen = ["Harrie", "Maria", "Evelien", "Piet"]

Je spreekt een voorwerp uit een array aan met de index. Het eerste voorwerp uit de array correspondeert met index 0.

namen[0]  # => "Harrie"
namen[2]  # => "Evelien"

-1 correspondeert met het laatste element uit de array.

namen[-1]  # => "Piet"

Je kunt ook strings op deze manier aanspreken!

naam = "Jan"
naam[0]   # => "J"

Met push voeg je elementen aan een array toe.

getallen = [1, 2, 3]
getallen.push(4) # => [1, 2, 3, 4]

Met de functie index vraag je de index van een element op.

namen = ["Harrie", "Maria", "Evelien", "Piet"]
namen.index("Maria") # => 1
namen.index("Sjaak") # => nil

Hashes

Een Hash lijkt op een array, maar je spreekt een waarde uit de collectie niet aan met een index, maar met een key. Een key kan van elk datatype zijn. De volgende hash verbindt landen met hun hoofdsteden:

hoofdsteden = {
  "Nederland" => "Amsterdam",
  "Frankrijk" => "Parijs",
  "Slowakije" => "Bratislava"
  }

hoofdsteden["Nederland"]  # => "Amsterdam"

"Nederland" en "Amsterdam" worden samen een key, value pair genoemd.

Je kunt altijd waarden aan een hash toevoegen:

hoofdsteden["Duitsland"] = "Berlijn"
hoofdsteden["Duitsland"] # => "Berlijn"

For Loops

Als je een opdracht een vast aantal keer uit moet voeren, gebruik je een for loop. Stel dat je elk element uit een array wilt aanspreken:

for naam in namen
  puts "Hallo, #{naam}!"
end
# => "Hallo, Harrie!"
# => "Hallo, Maria!"
# => "Hallo, Evelien!"
# => "Hallo, Piet!"

Je kunt ook over een range itereren. Experimenteer met de volgende loops in irb.

for number in (0..100)
  puts number
end

for letter in ("a"..."z")
  puts letter
end

Wat is het verschil tussen (0..10) en (0...10)?

Met de functie to_a (to array) maak je van een range een array.

(0..5).to_a # => [0, 1, 2, 3, 4, 5]

File Input/Output

Stel dat je bericht.txt wilt inlezen. Dat gaat als volgt:

contents = File.read('bericht.txt')

contents is nu een (hele lange) string.

Naar bestanden schrijven kan ook.

file = File.open("test.txt", "w")
file.write("hallo!")
file.close

Ruby Documentation

Nu jullie een aantal basisbegrippen hebben leren kennen, moeten jullie de documentatie van de ruby-taal leren lezen. Ook wij zoeken nog dagelijks dingen op.

De volgende functies kunnen van pas komen:

 • String#split
 • Array#join

String#split betekent: de functie split die hoort bij String. Gebruik de bovenstaande documentatie (of gebruik google) om uit te vinden hoe je split en join gebruikt.

De opdracht

Opdrachten vooraf

Om te oefenen met loops, arrays en hashes, eerst wat kleine oefeningen.

 • Maak een programma dat de getallen 1 tot 1000 uitprint.
 • Maak een programma dat alle letters van het alfabet uitprint.
 • Maak een array met alle letters van het alfabet. (Gebruik een for loop of de functie to_a.)
 • Maak een programma dat om een woord vraagt en vervolgens de letters van dat woord één voor één uitprint. (Gebruik een for loop of de functie split)
 • Maak een programma dat om een woord vraagt en dat woord omgekeerd uitprint.
 • Maak een programma dat om een woord vraagt en de scrabbelwaarde van dat woord teruggeeft. Hiervoor gebruik je een hash scrabbelwaardes die letters verbindt met waardes.

De functie shift

Begin nu met een functie shift die twee parameters binnen krijgt:

 • letter -> de letter die je wilt vervangen
 • number_of_places -> hoeveel plaatsen de letter moet worden opgeschoven in het alfabet

Deze functie versleutelt één letter tegelijk. Deze vorm zou het kunnen hebben:

def shift(letter, number_of_places)
 # Code

 return shifted_letter
end

shift("c", 3)  # => "f"
shift("o", 5)  # => "t"

Let op dat je rekening moet houden met het einde van het alfabet: als je in Ruby een element uit een array vraagt met een index die buiten het bereik ligt, dan krijg je nil terug. De bedoeling is dat je functie na de ‘z’ weer van voren af aan begint. Dit zou je functie dus moeten kunnen:

shift("z", 1)  # => "a"
shift("x", 6)  # => "d"

Tip: hier kan de modulo-operator van hoofdstuk 2 van pas komen.

De functie encrypt

Dit is de functie waar het allemaal om draait. Als je deze functie een bericht en een bepaalde number_of_places geeft, zou het de shift-functie moeten aanroepen en dan vervolgens het bericht letter voor letter (denk hierbij aan een for-loop) moeten coderen tot tekst waar je niks zinnigs meer in ziet.

De functie decrypt

Als je iets codeert, wil je het natuurlijk ook weer terug kunnen vertalen. Hiervoor heb je deze functie nodig. We gaan er hier van uit dat je de ‘sleutel’ (number_of_places) weet. Denk goed na, je hoeft hiervoor niet veel nieuwe code te schrijven!

(Extra) Hoofdletters, getallen en leestekens

Je programma kan nu allerlei stukken tekst, zo lang als je maar wilt, versleutelen en weer decoderen. Maar hoofdletters, getallen en leestekens coderen lukt nog niet. Verzin hier iets op.

(Extra) Geheim bericht kraken

Nu gaan jullie een bericht ontcijferen! Hoe zou je dit doen?

Je kunt alle mogelijkheden langsgaan. Deze methode heet brute force. Of is er een slimmere manier?

Het bericht staat in het bestand secret.txt. Download het hier.

Extra informatie

Scope van variabelen

def mijn_functie
  puts "Dit is mijn functie"
  naam = "Klaas"
end

puts naam
# => undefined local variable or method `naam'

Waarom is naam onbekend? Er staat toch naam = "Klaas" in mijn_functie?

Het antwoord is dat de variabele naam alleen bekend is in de functie mijn_functie. Daarbuiten bestaat naam niet. Je zegt ook wel: naam is bekend in de scope van mijn_functie. De scope bepaalt vanaf welke plek een variabele bereikbaar is.

Dus wat gebeurt hier?

naam = "Pieter"

def mijn_functie
  puts "Dit is mijn functie"
  naam = "Klaas"
  puts naam
end

puts naam
# => "Pieter"
mijn_functie
# => "Dit is mijn functie"
# => "Klaas"
puts naam
# => "Pieter"

Buiten de functie staat nu naam = "Pieter". Dus puts naam geeft "Pieter" terug.

Maar binnen de functie, in de lokale scope, staat naam = "Klaas". Dus het commando puts naam binnen mijn_functie geeft "Klaas".

Wat gebeurt er als we naam = "Klaas" weghalen?

naam = "Pieter"

def mijn_functie
  puts "Dit is mijn functie"
  puts naam
end

mijn_functie
# "Dit is mijn functie"
# => undefined local variable or method `naam'

naam is niet bekend! Variabelen die binnen functies worden gedefinieerd zijn onzichtbaar buiten de functie en vice versa!

Wees niet bang als je het bovenstaande niet begrijpt. Programmeer vrolijk door, tot je een keer undefined local variable or method 'naam' in de command line ziet staan, terwijl je zéker weet dat je naam gedefinieerd hebt. Lees dan dit stuk nog eens door. Programmeren ga je snappen door te doen.