College

Download hier de bestanden uit het college en hier een oplossing voor het priemalgoritme.

Hoofdstuk 2: priemgetallen

In dit hoofdstuk gaan we bepalen of een getal priem is of niet. Een getal is priem als het alleen deelbaar is door 1 en door zichzelf. De eerste paar priemgetallen zijn:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...

Jullie gaan een algoritme schrijven. Dat is een set instructies die tot een duidelijke conclusie leiden: is het gegeven getal een priemgetal, ja of nee?

Informatie

Booleans: waar of niet waar?

Ruby kent verschillende datatypen. String kennen jullie al. Gehele getallen zijn van het type Integer. Maar we hebben ook nog een ander datatype nodig: Boolean. Dit datatype heeft twee mogelijke waarden: true of false.

Logische uitspraken

In bijna elk programma moeten er keuzes worden gemaakt: als dít waar is, doe dan dát. Deze logische uitspraken leveren true of false op. Een paar voorbeelden (testen met irb!)

8 > 5  # => true
6 < 6  # => false
6 <= 6 # => true
8 >= 9 # => false

naam = "Piet"
naam == "Piet" # => true

Logische uitspraken combineren met EN (&&) en OF (||)

Als je wilt weten of de variabele weekdag de waarde "zaterdag" of "zondag" bevat, gebruik je de OF-operator.

if weekdag == "zaterdag" || weekdag == "zondag"
 puts "Het is weekend."
end

En als je wilt kijken of de leeftijd groter of gelijk is aan 10, maar kleiner dan 20? Dan gebruik je de EN-operator:

if leeftijd >= 10 && leeftijd < 20
  puts "Een tiener."
end

De modulo-operator

Een belangrijke operator voor deze opdracht is %, de modulo-operator. Deze geeft de rest terug van deling van twee getallen.

10 % 3 # => 1
17 % 7 # => 3
8 % 2  # => 0

# is 14 deelbaar door 3?
14 % 3 == 0 # => false
# is 12 deelbaar door 4?
12 % 4 == 0 # => true

While-loop

Een if-statement is een eenmalige beslissing. Maar soms wil je met een opdracht doorgaan zolang als (while) een bepaalde uitspraak waar is. Haal een ei uit de doos, zolang er nog eieren zijn. Wat komt hier uit?

counter = 0
while counter < 10
  counter = counter + 1
end
puts counter

De opdracht

Om een gevoel te krijgen voor de bovenstaande uitleg volgen hier twee korte opdrachten.

Getallen deelbaar door 3 onder 100

Begin eens met het uitprinten van alle getallen kleiner dan 100 die deelbaar zijn door 3 (met uitprinten bedoelen we hier op het scherm zetten, met puts).

Fizz Buzz

Een klassiek spelletje, dat je zowel als drankspelletje kunt tegenkomen als bij een sollicitatiegesprek voor Google, staat in het Engels bekend als ‘Fizz Buzz’.

Het idee is dat er twee getallen worden gekozen, bijvoorbeeld 5 en 7. Vervolgens beginnen de spelers om de beurt te tellen, maar vervangen ze elk getal dat deelbaar is door 5 door ‘Fizz’, en elk getal deelbaar door 7 door ‘Buzz’. Bij getallen die deelbaar zijn door 5 én 7 zeg je ‘Fizz Buzz’.

Schrijf nu een script die alle getallen tot en met 100 uitprint, met ‘Fizz’, ‘Buzz’ en ‘Fizz Buzz’ op de juiste plaatsen, volgens de regels hierboven:

1
2
3
4
Fizz
6
Buzz
8
...

Priemgetallen zoeken

Jullie gaan een script schrijven dat de gebruiker vraagt om een getal en vervolgens antwoord of dat getal een priemgetal is of niet. Bijvoorbeeld in deze vorm:

getal = gets.to_i

# Code waarbij wordt gecheckt of 'getal' een priemgetal is ...

puts "#{getal} is een priemgetal."
# of
puts "#{getal} is geen priemgetal."

(Extra) Duizendste priemgetal

Nu heb je een programma die kan bedenken of een getal een priemgetal is. Kun je nu ook het honderdste priemgetal vinden? Tip: stop de code van de vorige opdracht in een while-loop.

Maar kun je ook het duizendste priemgetal vinden? En het miljoenste? En het miljardste? Nu begint de snelheid van je algoritme een rol te spelen. Probeer je algoritme te optimaliseren. Check je niet onnodig veel getallen?

(Extra) Zeef van Eratosthenes

Wat dacht je van alle priemgetallen onder de duizend? Een oude Griek heeft hier al over nagedacht. Tip: kijk ook bij Arrays